Catwatch Planet

دلایل خرخر کردن گربه‌ها!

خرخر کردن گربه یکی از رایج‌ترین صداهایی است که از آن‌ها ممکن است بشنوید. با این‌حال، اطلاعات ما در مورد این صدا نسبت به صداهایی مانند میومیوکردن، غرغر کردن، تند تند صداکردن و هیس کردن کمتر می‌باشد.

گربه‌ها وقتی خوشحال و راضی هستند خرخر می‌کنند. وقتی گربه‌تان زیر نور خورشید خودش را جمع کرده‌است صدای تنفس آرام او را هنگام دم و بازدم می‌شنوید. او را لمس کنید، لرزش خفیفی در بدنش حس می‌کنید. انگار امواج آرامش را از درونش به بیرون می‌فرستد.

اما فکر نکنید که خرخر کردن فقط نشانه رضایت و خوشحالی گربه‌تان است. این صدای گربه‌ها با نیازها و احساسات دیگر آن‌ها نیز در ارتباط است. اگر گربه‌تان را بلند کنید و نگه‌دارید فکر می‌کنید چه واکنشی نشان می‌دهد؟ او دوست دارد خرخر کند یا  از روی عصبانیت این کار را می‌کند؟ هرچند ما دقیقا نمی‌دانیم دلایل خرخر کردن گربه ها چه مواردی هستند، کارشناسان با تحقیق بر روی این مسئله و هم‌چنین با توجه به شرایط گربه‌ها وضعیت‌های زیر را حدس می‌زنند:

گربه‌تان خوشحال است.

اگر گربه‌تان آرام به پشت دراز کشیده و چشم‌هایش نیمه باز و دمش بی حرکت است و خرخر می‌کند، احتمالا خوشحال و راضی به نظر می‌رسد. در واقع این صدای لبخند اوست.

او گرسنه است یا چیزی می‌خواهد.

برخی گربه‌ها وقت غذایشان خرخر می‌کنند. براساس تحقیقات کارشناسان، گربه‌های خانگی وقتی گرسنه هستند و غذایی در دسترسشان نیست خرخر می‌کنند. صدای خرخرگربه‌ها همیشه به یک شکل نیست.

وقتی گربه‌ها به خاطر غذا خرخر می‌کنند، این صدا را با صدای ناخوشایند گریه یا میومیو کردن ترکیب می‌کنند که صدایی شبیه صدای گریه بچه انسان تولید می‌شود. به اعتقاد کارشناسان احتمالا ما به این صدا بیشتر پاسخ می‌دهیم. گربه‌ها هم فهمیده‌اند که افراد، حتی اگر گربه نداشته باشند می‌توانند تفاوت بین خرخرها را تشخیص دهند. 

ارتباط بچه گربه با مادر

بچه گربه‌هایی که فقط چند روزه هستند هم می‌توانند خرخر کنند. آن‌ها احتمالا  با این صدا به مادرشان اطلاع می‌دهند کجا هستند یا اعلام می‌کنند همه چیز خوب است. خرخر کردن به ارتباط بین گربه مادر و بچه‌اش نیز کمک می‌کند. گربه مادر از این صدا به عنوان لالایی استفاده می‌کند.

احساس رضایت و بهبودی

هرچند خرخرکردن انرژی مصرف می‌کند، ولی گربه‌ها وقتی صدمه ببینند یا درد داشته باشند خرخر می‌کنند. این کار چه فایده‌ای برایشان دارد؟ 

در حقیقت آن‌ها با این صدا خودشان را تسکین می‌دهند درست مثل بچه‌های انسان که انگشتشان را می‌مکند.

خرخر کردن گربه

برخی کارشناسان هم اعتقاد دارند که خرخر کردن به بهبودی زودتر گربه‌ها کمک می‌کند. خرخرکردن با فرکانس پایین موجب یک سری ارتعاشات وابسته با بدن آن‌ها می‌شود که موجب اتفاقات زیر می‌گردد:

  • درمان استخوان‌ها و زخم‌ها
  • ساخت عضله و ترمیم تاندون‌ها
  • راحتی در تنفس
  • کاهش درد و تورم

شاید این امر توضیح دهد که چرا وقتی گربه‌ها از ساختمان سقوط می‌کنند و زنده می‌مانند، نسبت به سگ‌ها عوارض پس از جراحی کمتری دارند.